Now You Know

Piwoot on pilvipohjainen ratkaisu organisaatioille tehokkaaseen projektien, ohjelmien ja operoinnin hallintaan. Se tarjoaa ominaisuuksia tiedon keruuseen, tallennukseen ja analysointiin. Me tarjoamme myös täyden palvelun mallia, joka mahdollistaa pehmeän ja kivuttoman operoinnin heti alusta alkaen.

Tiedon integrointi

Tietoa voidaan tuoda lukemattomista lähteistä, mukaan lukien excel-tiedostot.

Dashboard

Piwoot Dashboard on tehokas tietojohtamisen työkalu, joka näyttää, analysoi ja tulkitsee datan sinua varten. Voit tarkkailla ja johtaa projektiasi reaaliajassa.

Kommunikointi

Voit kommunikoida tiimisi kanssa ja voitte jakaa ajatuksianne nykyhetken tiedon pohjalta.

Piwootin sähköinen alusta tarjoaa teknisen toteutuksen. Alusta on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka tuo mukanaan datan automaattisen käsittelyn ja jatkojalostuksen. Nämä aiemmin manuaalisesti tehdyt työvaiheet korvataan yhdellä työkalulla, johon tarvittavan tiedon toimittavat alihankkijat ja toimittajat.

Piwootin avulla johdat tiedolla, joka perustuu datan luonteeseen ja tarkoitukseen kuten tässä case Länsimetrossa.

Lue lisää

Tiesitkö?

Tiedolla johtaminen

Perinteisessä maailmassa eri sidosryhmät kommunikoivat projektipäällikön kautta, jolloin kyseinen henkilö päättää mihin tieto virtaa ja missä muodossa. Tätä samaa ajatusmallia käytettiin aikanaan puhelinkeskuksissa. Ei kovin tehokasta, eihän?

Now You Know -strategia

Tieto tulisi jakaa kaikille avoimesti. Now You Know -strategiassa kaikki sidosryhmät, esimerkiksi alihankkijat, suunnittelijat, valmistajat ja johto jakavat saman datan ja kommunikoivat saman alustan kautta. Tiedonjakoa voidaan ajatella postikortin avulla—toisella puolella korttia on upeita kuvia ja toisella puolella on tarina, joka kertoo tarkemmin tilanteesta. Sama analogia pätee Piwootiin; tieto murskataan kaavioihin ja lisätään tulkinta. Tällä tavoin löydetään projektin pullonkaulat ja konfliktit, jotka jaetaan projektissa työskenteleville ihmisille. Täten koko organisaatio voi keskittyä ratkaisemaan kyseiset haasteet.

Tiedonjako

Tieto kuuluu kaikille

 • johto tarvitsee korkean tason tietoa kaikista prosesseista varmistaakseen että kaikki sujuu kuin rasvattu

 • suunnittelija tarvitsee tietoa johdolta; mitä omistaja tahtoo suunniteltavan

 • valmistaja kaipaa tietoa laitteistosta

 • urakoitsijan tarpeena ovat toimitusajat

Piwootin avulla jokainen voi optimoida omat tarpeensa yksittäiseen, yhtenevään suunnitelmaan—täten jokainen osapuoli voi toteuttaa tarpeelliset tiedot/toimitukset oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Kaikki riippuu ihmisistä

Me tiedämme, että ihmiset ovat hyviä siinä mitä he tekevät, mutta eivät kuitenkaan niin hyviä kuvailemaan osuuttaan toisille—erityisesti kun on tarve saada jaettua oikea informaatio oikeille ihmisille. Käytännössä ihmiset usein käyttävät haulikkoammunta-taktiikkaa; ammutaan paljon maalia seinälle ja toivotaan, että osa siitä pysyy seinällä. Tästä seuraa tiedon pursuaminen yli äyräiden ja loputon tiedon prosessointi. Tämä puolestaan lisää tiedon jalostukseen tarvittavia kuluja, mutta saattaa myös luoda niin kutsutun “rikkinäinen puhelin” -efektin. Lopulta seurauksena ovat väärinymmärrykset ja yleinen epäluottamus projektin sisällä. Kuinka monesti olet itse leikkinyt etsivää, pyrkien kaivamaan informaatiota ymmärtääksesi mitä oikeasti on meneillään? Meidän järjestelmä käsissäsi sinun ei enää tarvitse, koska:Now You Know

Ennen

Informaation omistajat 

 • leikkaa-liimaavat tietoa useista eri lähteistä

 • leikkaus-liimattu tieto on liian yksityiskohtaisella tasolla ja vaikeaa tulkita

 • ei ole olemassa tiimin sisäistä yhteistyötä

Informaation lukijat

 • saavat tuhansittain yksityiskohtaista informaatiota kaikkialta

 • eivät ymmärrä oikeita statuksia

 • eivät kykene auttamaan tiimiä parhaalla mahdollisella tavalla

Jälkeen

Informaation omistajat

 • tieto on oikea-aikaista ja oikeassa formaatissa

 • analysoivat ja tulkitsevat datan, jotta muut ymmärtävät statuksen

 • saavat takaisin ideoita useilta lukijoilta

Informaation lukijat 

 • saavat takaisin helposti luettavaa tietoa

 • statukset ovat ymmärrettävissä

 • Löytävät itse uusia ideoita ja jakavat ne muille

Piwootin tärkeimmät ominaisuudet

Piwootissa on repullinen hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten
Tiedonkeruu

Yksinkertaisesti ilmaistuna Piwoot on työkalu, jolla voidaan kääntää esimerkiksi excel-pohjainen raportointi reaaliaikaiseksi, automatisoiduksi ja läpinäkyväksi tietopankiksi sekä jakoalustaksi. Tiimit voivat esimerkiksi ladata viikoittaiset excelinsä Piwootiin, jonka jälkeen Piwoot vahvistaa tiedon oikeaksi tarkistusääntöjensä avulla ja lopulta data jaetaan oikeassa muodossa oikeille ihmisille. Täysimääräinen tiedon keruu ja jakaminen sisältävät tiedon keruun API:en avulla, henkilön tekemän tiedon vahvistamisen ja kustomoidun jaon erilaisiin tietokanaviin.

Dashboardit

Piwoot Dashboardeilla voidaan kerätä erityiset näkymät projektillesi: johdon raportit, KPI-seuranta, syväluotaavat detaljit ja mikä ikinä sinun tarpeesi onkaan. Dashboardeilla voit jakaa raporttikoosteita tietyille käyttäjäryhmille, jotta kaikki osapuolet saavat tarpeellisen tiedon. Voit esimerkiksi jakaa talousyhteenvedon kaikille, ja aliprojektin yksityiskohdat vain aliprojektin tiimin jäsenille.

Raportit

Piwoot Raportit ovat tiedonmurskauksen ydin järjestelmässämme. Kaikki voidaan esittää lukemattomilla erilaisilla ulkoasuilla höystettynä. Raportteihin voidaan antaa pääsyoikeudet, joilla rajoitetaan tiimien, roolien, yksittäisten käyttäjien ja systeemien pääsyä tiedon pariin Piwoot API:n myötä.

Tulkinnat

Piwootin avulla et jaa ainoastaan taulukoita vaan myös tulkintoja. Käytännössä Piwoot kannustaa informaation omistajia ajattelemaan sen lukijoita: mitä he tarvitsevat ja mikä on heille merkityksellistä informaatiota. Informaation omistaja on se, joka kaivautuu syvälle datan syövereihin, analysoi datan, tulkitsee sen ja vetää sen yhteen, sekä jakaa tiedon muille. Tällä tavoin vain yksi henkilö kuluttaa aikaansa luoden tulkittua informaatiota ja muut voivat nopeasti selata läpi valmista materiaalia. Tällöin organisaatiolla jää enemmän aikaa yhteistyölle.

Yhteistyö

Tyypillisesti raportit ovat jossain ja keskustelu tapahtuu sähköpostilla. Tällöin tieto ja keskustelu ovat irrallaan toisistaan. Piwootissa voidaan lisätä tulkintoja, mutta myös kommentoida raportteja. Täten kaikilla on avaimet yhteistyöhön ja jokainen tietää sekä datan että sen merkityksen.

Miksei minua informoitu tästä?!

Me uskomme että ihmiset ovat älykkäitä ja ylpeitä työstään. Ihmiset ovat myös kiinnostuneita siitä mitä muut tekevät organisaatiossa. Organisaatioissa, joissa tieto virtaa vapaasti ja kuuluu kaikille ihmiset sekä ideat kohtaavat useammin. Tässä kohtaa organisaatiot ottavat niskalenkin kilpailijoistaan. Jakaminen on ensisijaisen tärkeää, se on fakta jonka jokainen tietää.

Sinun dashboardisi ovat heti responsiivisia.

Valmiina mobiiliin
Näytä dashboardisi TV:ssä

Hinnasto

ALOITUSHINTA
YRITYKSET
€512 /kuukausi

Piwoot on pilvipohjainen alustaratkaisu, joka auttaa organisaatioita hallinnoimaan projekteja, ohjelmia ja operaatioita tehokkaalla tavalla. Piwoot tarjoaa ominaisuuksia tiedon keruuseen, tallentamiseen ja analysointiin.

OTA YHTEYTTÄ NYT

Tutustu meihin!

Piwoot perustettiin vuonna 2017 kun lukuisat ihmiset työskentelivät useissa projekteissa ja kohtasivat saman, toistuvan ongelman projektinhallinnassa. Projekteilla oli älykkäitä tiimin jäseniä, jotka olivat experttejä omalla alallaan, mutta silti kokonaiskuvan määrittäminen oli yksinkertaisesti mahdoton tehtävä. Aloitimme tutkimaan tarjolla olevia ratkaisuja, mutta päädyimme tulokseen, jossa jokainen tarpeeksi hyvä työkalu oli liian kallis meille. Olimme ryhmä ohjelmistokehittäjiä, projektipäälliköitä ja devops-ammattilaisia, joten päätimme tutkia voisimmeko itse tehdä asialle jotain.
Stefan Sundell
Co-founder and Sales

stefan.sundell@piwoot.com

+358 503543937

Tuomas Lehtonen
Co-founder and Software Architect

Ivar Mahhonin
Senior Software Engineer

Mikko Laine
Data Analyst

Teo Kohonen
Master Handshaker

teo.kohonen@piwoot.com

+358 50 524 9188

Sähköposti

info@piwoot.com

Puhelinnumero

+358 503543937

Osoite

Äyritie 12, 01530 Vantaa, Finland